Bilderna tagna av Ove Hallin (första bilden) och Sven Tesch Hallström (2 och 3).